Where to buy

Műszaki adatok

Áramellátás 110 - 240 VAC ±10%
50 / 60 Hz,* (24–30 VDC)
AC kimenet névleges áramerősség 0,85 A / 240 VAC
AC/DC kimeneti áramkör (ellenállásos terhelés) 200W (240VAC) / 90W (110VAC)
Teljesítménymérés pontossága (2-vezetékes) ±10%
Teljesítménymérés pontossága (3-vezetékes) ±2%
Üzemi hőmérséklet -10 ~ +40°C (14 ~ 104°F)
Z-Wave hatótávolság 30 m-ig beltéren
Méret (csomagolással) 38 x 33,5 x 15,5mm (84 x 72 x 41mm)
Súly (csomagolással) 24g (50g)
Energiafogyasztás 0,4 W
Ajánlott szerelvénydoboz Ø ≥ 60 mm vagy 2M,

mélység ≥ 60 mm)

Kapcsoló MOSFET (Trailing edge)
Z-Wave Repeater funkció igen

* 24–30 VDC akkor használatos, ha a készüléket hozzáadod, eltávolítod vagy újraindítod az S gombbal 3-vezetékes bekötésnél

Konfigurációs paraméterek

1. paraméter – Fali kapcsoló az 1-es terhelés (Q⬆) I1 vezérléséhez

Ezzel a paraméterrel tudod kiválasztani a kapcsoló típusát – billenő- vagy nyomógombos (pillanat-) kapcsoló.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 - nyomógombos (pillanat-) kapcsoló
 • 1 - billenőkapcsoló
Z-Wave Parameter 5 select mode dimmer/switch

5. paraméter – Működési mód

Ezzel a paraméterrel tudod kiválasztani a kezelőfelület eszközmegjelenítését.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 - dimmer
 • 1 - kapcsoló (csak 3-vezetékes bekötésnél, nullás vezetékkel együtt működik)

Figyelem! Miután megváltoztattad a paramétereket, távolítsd el az eszközt a hálózatból (a paraméter értékeinek alapértelmezettre állítása nélkül), és várj minimum 30 másodpercet, amíg újra a hálózathoz adod!

Z-Wave Parameter 11

11. paraméter – Az 1-es terhelés (Q⬆) automatikus kikapcsolása időzítővel

Ezzel a paraméterrel időzítéssel tudod beállítani a terhelés (Q⬆) automatikus kikapcsolását. Az időzítő minden be- és kikapcsolási parancsnál – akár kapcsolóval történik, akár távvezérelve vezérlőközponton vagy eszközön keresztül – visszaáll az alapértelmezett 0-ra.

Értékek (2 byte):

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 - automatikus kikapcsolás letiltása
 • 1 - 32536 = 1–32536 másodperc – automatikus kikapcsolás előre beállított idő után

12. paraméter – Az 1-es terhelés (Q⬆) automatikus bekapcsolása időzítővel

Ezzel a paraméterrel időzítéssel tudod beállítani a terhelés (Q⬆) automatikus bekapcsolását. Az időzítő minden be- és kikapcsolási parancsnál – akár kapcsolóval történik, akár távvezérelve vezérlőközponton vagy eszközön keresztül – visszaáll az alapértelmezett 0-ra.

Értékek (2 byte):

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 - automatikus bekapcsolás letiltása
 • 1 - 32536 = 1–32536 másodperc – automatikus bekapcsolás előre beállított idő után

21. paraméter – Dupla kattintás engedélyezése/letiltása

Ezzel a paraméterrel engedélyezheted a dupla kattintás funkciót, amellyel így a nyomógomb gyors dupla kattintásával a dimmelés tartományát a maximális értékre állíthatod.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 – dupla kattintás letiltása
 • 1 – dupla kattintás engedélyezése

30. paraméter – Áramkimaradás esetén a terhelés (Q⬆) állapotának visszaállítása

Ez a paraméter megállapítja, hogy az áramkimaradás előtt a terhelés Q⬆ állapota (be- vagy kikapcsolt) el lett-e mentve, és ezt a státuszt visszaállítja.

Értékek (1 byte)

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 - a készülék elmenti az áramkimaradás előtti be- vagy kikapcsolt állapotot és azt visszaállítja
 • 1 - a készülék nem menti el az áramkimardás előtti be- vagy kikapcsolt állapotot, az állapot kikapcsolt marad

40. paraméter – Energiafogyasztás küszöbértéke, annak jelentése a terhelésnek Q⬆

Ezzel a paraméterrel beállíthatod, milyen változás szükséges az energiafogyasztásban ahhoz, hogy azt a készülék jelezze. Az érték megfelel a százaléknak, így például, ha az érték 10 (alapértelmezett), a készülék jelezni fog minden 10%-os vagy afölötti fogyasztásváltozást.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 10
 • 0 - energiafogyasztás mérésének letiltása
 • 1 - 100 = 1% - 100% energiafogyasztás mérésének engedélyezése. A jelentés csak akkor történik, ha a mért fogyasztási érték a beállított küszöbértékkel nő az előző mért értékhez képest. Az értékek olvasása 1%-tól kezdődik (legalacsonyabb teljesítmény).

Figyelem! Az energiafogyasztás minimum 2 W-al kell csökkenjen vagy növekedjen ahhoz, hogy jelentést adjon a készülék – tekintet nélkül a beállított százalékra!

42. paraméter – A terhelés energiafogyasztásának időközönkénti jelentése (Q⬆)

A beállított érték a fogyasztási adatok jelentésének az időközét jelenti (0–32767 másodperc). Ha például 300 a beállított érték, a központ minden 300. másodpercben (azaz minden 5. percben) jelentést kap a fogyasztási adatokról akkor, ha változás történik az előző méréshez képest.

Értékek (2 byte):

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 - energiafogyasztás időközönkénti mérésének letiltása
 • 30 - 32767= 30 - 32767 másodperc – energiafogyasztás időközönkénti mérésének engedélyezése. A fogyasztási adatok jelentése a beállított időközönként történik.

Figyelem! Az 1 és 29 közötti értékeket a készülék figyelmen kívül hagyja a Z-Wave szabvány ajánlásának megfelelőn.

Figyelem! Az adatok jelentése csak akkor történik, ha a legutolsó mérés óta az változott!

60. paraméter – Minimum dimmelési érték

A paraméter beállított értéke a minimum dimmelési értéket jelenti (a legalacsonyabb érték, ami az eszközön lehetséges, például fali kapcsolóval vagy a központ felületén csúszkával történő dimmelésnél).

Értékek (1 byte:

 • alapértelmezett érték 0 = 0% (minimum dimmelési érték))
 • 1-98 = 1%–98% (1%-os lépéssel) – beállított minimum dimmelési érték

Figyelem! A minimum érték nem lehet nagyobb a maximum értéknél! Az 1% minimum dimmelési érték a Z-Wave Multilevel Device Class meghatározása.

61. paraméter – Maximum dimmelési érték

A paraméter beállított értéke a maximum dimmelési értéket jelenti (a legmagasabb érték, ami az eszközön lehetséges, például fali kapcsolóval vagy a központ felületén csúszkával történő dimmelésnél).

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 99 = 99% (maximum dimmelési érték)
 • 2- 99 = 2% - 99% (1%-os lépéssel) – beállított maximális dimmelési érték

Figyelem! A maximum érték nem lehet kisebb a minimális értéknél! A 99% maximum dimmelési érték a Z-Wave Multilevel Device Class meghatározása.

65. paraméter – Dimmelési időintervallum gombnyomással

Az I1 nyomógomb rövid megnyomásával állítsd be azt az időintervallumot, ami alatt a dimmelési értékek a maximum és a minimum között váltakozzanak!

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 1 = 1 másodperc
 • 1 - 127 = 1–127 másodperc (1 másodperces lépéssel)

66. paraméter – Dimmelési időintervallum gombnyomással

Az I1 nyomógomb hosszan megnyomva tartásával – hozzákapcsolt eszközön vagy felhasználói felületen (BasicSet, SwitchMultilevelSet) keresztül – állítsd be azt az időintervallumot, ami alatt a dimmelési értékek a maximum és a minimum között váltakozzanak.

Értékek (2 byte):

 • alapértelmezett érték 3 = 3 másodperc
 • 1-127 = 1 – 127 másodperc
 • 128 – 253 = 1 – 126 perc

67. paraméter – Kezdő állapot figyelmen kívül hagyása

Állítsd be, hogy az eszköz használja-e (vagy figyelmen kívül hagyja-e) a dimmelési kezdőértéket! Ha az eszköz a kezdőértéket használja, a jelenlegi szintről kezdi a dimmelést. Ez a paraméter a 3-as asszociációs csoporttal együtt használatos.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 0
 • 0 – kezdőérték használata
 • 1 - kezdőérték figyelmen kívül hagyása

Figyelem! Ez a paraméter csak dimmer módban működik! Kapcsoló módban nincs hatása.

68. paraméter – Dimmelés időtartama

Ezzel a paraméterrel be tudod állítani, mennyi idő alatt érje el a készülék az új célértéket. Ez a paraméter a 3-as asszociációs csoporttal használatos.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 0 (dimmelés időtartama a 66. paraméter szerint)
 • 1 - 127 = 1 - 127 másodperc

Figyelem! Ez a paraméter csak dimmer módban működik! Kapcsoló módban nincs hatása.

70. paraméter – Túlterhelés biztonsági kapcsoló

Ezzel a paraméterrel a készülékhez csatlakoztatott eszköz kikapcsolását szabályozhatod, ha az több, mint 5 másodpecig túllépi az előre meghatározott teljesítményt. Az eszközt az I1-es bemenettel vagy paranccsal tudod újra bekapcsolni.

Értékek (2 byte):

 • alapértelmezett érték 200
 • 1 – 200 = 1 W – 200W
 • 0 = ez a funkció nem aktív

Figyelem! Ez a funkció nem véd a túlterheléstől, további információért nézd át a technikai specifikáció részt!

Túlterhelés esetén a vezérlő az alábbi üzenetet kapja:

 • COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V5
 • The Alarm V1 type field set to 0x00
 • Notification Type 0x08 and 0x08 (túlterhelés érzékelve)

71. paraméter – Kalibráció indítása

Ezzel a paraméterrel azt állíthatod be, mikor kezdődjön a kalibrációs folyamat.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 0 – a kalibráció a tápellátás megérkezése után történik, ha a modul nem lett hálózathoz adva
 • 1 – a kalibráció a tápellátás megérkezése után történi, tekintet nélkül a bevonási állapotra
 • 2 – a kalibráció kényszerítése (a kalibráció azonnal történik)

72. paraméter – A kalibráció állapota (jelzés)

Ezzel a paraméterrel a kalibráció állapotát tudod nyomon követni.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 2 – a kalibráció sikertelen
 • 1 – a kalibráció sikeres
 • 2 – a kalibráció sikertelen

73. paraméter – Riasztás/ Figyelmeztetés

Ez a paraméter a modul riasztásra vagy figyelmeztetésre adott reakcióját írja le.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 0 – a funkció nem aktív
 • 1 – bekapcsolás
 • 2 – kikapcsolás
 • 3 – villogás (1 másodpercet ég, 1 másodpercet nem)

Figyelem! A 3-as értéknél a villogás alapidőtartama 10 perc. Ez gombnyomással vagy paranccsal leállítható. A villogás időtartamának változtatásához lásd a 74. paramétert!

74. paraméter – Riasztás/ Figyelmeztetés időintervalluma (73. paraméter beállításának függvénye)

Ez a paraméter a modul riasztásra vagy figyelmeztetésre adott villogás reakciójának időtartamát definiálja. A minimum lépésköz 1 perc.

Értékek (1 byte):

 • alapértelmezett érték 10 = 10 perc
 • 1– 125 = 1 -125 perc

Figyelem! Ez a paraméter csak akkor lép működésbe, ha a 73. paraméter értéke 3

Elektromos bekötési útmutató

Electrical Diagram Mini Dimmer (110V-240V)
N Nullás vezeték (+VDC)
L Fázis vezeték (-VDC)
Elektronikus eszköz kimenet
I Kapcsoló/ nyomógomb bemenet
S Szerviz gomb (eszköz eltávolítása vagy bevonása Z-Wave hálózatba)
LED
 Ha a Mini Dimmer hálózatból eltávolított:
- zöld LED villog (1 másodpercet ég, 1 másodpercet nem)
- piros LED ég túlterhelés esetén
- piros LED villog túlmelegedés esetén (1 másodpercet ég, 1 másodpercet nem)
- kék LED villog, ha a kalibráció folyamatban van (1 másodpercet ég, 1 másodpercet nem)
- ék LED ég, ha a kalibráció sikertelen

 Ha a Mini Dimmer hálózathoz adott:
- zöld LED ég
- piros LED ég túlterhelés esetén
- piros LED villog túlmelegedés esetén (1 másodpercet ég, 1 másodpercet nem)
- kék LED villog, ha a kalibráció folyamatban van (1 másodpercet ég, 1 másodpercet nem)
- kék LED ég, ha a kalibráció sikertelen

Figyelem!
Az S (szerviz) gombot NE használd, ha az eszközt 110–240 V-os áramforráshoz csatlakoztattad!.

Csomag tartalma

1 Mini Dimmer + 1 használati útmutató
Új, praktikus csomagolás
Csomag mérete: 85 × 72 × 41 mm
Súly (eszköz+csomag): 50 g